Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie zástupcov Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T.G.M. so študentmi Východoeurópskej slovanskej univerzity

Dňa 26. 9. 2013 prezentovali zástupcovia Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka na Východoeurópskej slovanskej univerzite v Užhorode publikácie zamerané na historické a kultúrne súvislosti z obdobia 1. ČSR a súčasnej Českej a Slovenskej republiky. Po prednáške oboznámil Mgr. Ivan Latko študentov tejto univerzity s aktivitami slovenských a českých krajanských spolkov pôsobiacich v Užhorode. Na záver stretnutia odovzdali zástupcovia spolkov univerzite v posledných rokoch vydané publikácie.