Užhorodský spolok Slovákov

U Švejka – nová kaviareň v Užhorode

Dňa 1. apríla 2014 bola za prítomnosti členov Klubu T. G. Masaryka a Užhorodského spolku Slovákov slávnostne otvorená nová kaviareň v Užhorode. Kaviareň sa nachádza na ulici Čornovola a nesie meno U Švejka. Majiteľom kaviarne je pan Vasyl Rymarčuk, člen oboch krajanských spolkov. Návštevníkov kaviarne poteší české pivo – Krušovice, Plzeňský Prazdroj – a ďalšie, a taktiež káva a veľký výber dezertov.