Užhorodský spolok Slovákov

Užhorod

Sprievodca hlavným mestom Podkarpatskej Rusi. Užhorod, 2014 (3. reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Zakarpatský spolek pro ochranu památek, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český, ruský.