Užhorodský spolok Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov oslávi 20 rokov svojej činnosti

16. januára 2016 oslávi Užhorodský spolok Slovákov 20 rokov od svojho vzniku. Výbor spolku pripravuje jubilejnú publikáciu – Náš kultúrno-historický kalendár 2016, v ktorej sa bude vspomínať na doterajšie aktivity a históriu spolku a tiež bude obsahovať výber z archívu minulých Kalendárov a články o rozvoji slovenskej kultúry a života Slovákov v regióne. Vydanie publikácie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave, členovia spolku a podnikatelské subjekty z Užhorodu.