Užhorodský spolok Slovákov

V obci Onkovce bola odhalená pamätná tabuľa M. R. Štefánikovi – napísali o nás