Užhorodský spolok Slovákov

Valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Bratislava