Užhorodský spolok Slovákov

Vodstvo a minerální prameny země Podkarpatoruské

Wiesner, František. Vodstvo a minerální prameny země Podkarpatoruské (reedícia, Užhorod – 1935). Užhorod, 2013. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český.