Užhorodský spolok Slovákov

Vreckový kalendár Užhorodského spolku Slovákov 2014

Dvojstranný vreckový kalendárik 6 x 9 cm pre rok 2014 s vyznačenými slovenskými štátnymi sviatky. Uherské Hradiště, Užhorod, 2014. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov.