Užhorodský spolok Slovákov

Vydanie poštovej známky ako vspomienka na architekta Ľudovíta Oelschlägera

Užhorodský spolok Sklovákov v spolupráci s Užhorodskou štátnou poštou vydali známku s portrétom košického architekta Ľudovíta Oelschlägera (1896-1984), a tiež obálku s budovou Užhorodského židovského domu a školy (1926), ktorú tento architekt sprojektoval.

Ľudovít Oelschläger za 1. Československej republiky navrhol niekoľko významných stavieb na Podkarpatskej Rusi, ktoré sú aj dnes známe v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Napríklad ide o Obchodnú akadémiu s internátmi a bytový Dom pre pracovných úradníkov v Mukačeve, Spoločenský dom v Sevljuši (dnes Vynohradiv) a dalšie.

Veľký članok o tejto známej osobnosti vyjde v Našom kultúrno-historickom kalendári na rok 2024, ktorý terez Užhorodský spolok Slovákov pripravuje.