Užhorodský spolok Slovákov

Výročie narodenia T. G. Masaryka

Predstavitelia Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka v Užhorode sa 7. marca 2023 – v deň 173. výročia narodenia prvého československého prezidenta – stretli u busty T. G. Masaryka, aby si pripomenuli a uctili pamiatku tejto významnej osobnosti spoločných dejín.