Užhorodský spolok Slovákov

Výročie narodenia T. G. Masaryka

Predstavitelia Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka v Užhorode sa v deň 171. výročia narodenia prvého československého prezidenta stretli u busty T. G. Masaryka, aby si pripomenuli a uctili pamiatku tejto významnej osobnosti spoločných dejín.