Užhorodský spolok Slovákov

Výročie narodenín T. G. Masaryka, stretnutie predstavitelov českých a slovenských spolkov u busty T. G. Masaryka v Užhorode

7. marca 2014, v deň výročia narodenia T. G. Masaryka, prvého prezidenta ČSR, sa predstavitelia Klubu TGM, Užhorodskej spoločnosti českej kultúry J. A. Komenského a Užhorodského spolku Slovákov stretli a položili kytice a vence v parku u busty T. G. Masaryka – ako spomienku na túto významnú postavu našej nedávnej histórie. So svojimi príspevkami vystúpili pani profesorka Iryna Hojdašová, pán doktor Ivan Ustyč a predseda Užhorodského spolku Slovákov – Ivan Latko.