Užhorodský spolok Slovákov

Výročie odhalenia busty TGM

Dnes, 28. marca 2021, si pripomíname významné výročie činnosti Klubu T. G. Masaryka. Presne pred 19 rokmi sa podarilo po dlhých rokovaniach vrátiť Masaryka do Užhorodu. Masarykova busta, ktorá nám dnes pripomína významné obdobie z histórie tohto kraja, je umiestnená na dnešnom Masarykovom námestí v Užhorode na okraji štvrti Malé Galago. Pôvodne v Užhorode stála socha Masaryka, ktorá bola odhalená v roku 1928 v rámci osláv 10. výročia vzniku ČSR na Podkarpatskej Rusi, na vtedajšom Masarykovom námestí, dnes námestie Sándora Petőfiho. Socha bola odstránená za obdobie Maďarskej okupácie a postupne sa presúvala späť do Československa. Dnes nie je Masarykovo námestie s bustou jediným miestom, ktoré nám v Užhorode pripomína československú históriu, ale považujeme ho za veľmi dôležitý prvok a dnes miesto, kde sa môžeme stretávať pri slávnostných akciách a kde sa zastaví turisti, aby sa nadýchli historickej atmosféry, ktorá aj vďaka stavu okolitej architektúry pôsobí veľmi autenticky.