Užhorodský spolok Slovákov

Výročie vzniku 1. ČSR

Dňa 28. októbra 2021 si členovia českej, slovenskej a rusínskej komunity pripomenuli výročie vzniku Československej republiky tradične pri pomníkoch T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Užhorode. Akcie sa zúčastnili predseda Rusínskeho kultúrneho klubu Jurij Šipovič, predseda Zakarpatskej regionálnej vedeckej a kultúrnej spoločnosti Aleksandra Duchnovyča Jurij Prodan, predseda Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov Ivan Latko, zástupca predsedu Igor Peshchak, bývalý primátor mesta Užhorodu Emil Landovský, bývalý predseda rusínskych spisovateľov Zakarpatska Mykhailo Babidoryč a krajania. Po stretnutí prebehla diskusia a účastníci podpísali zmluvu o budúcej spolupráci medzi organizáciami.