Užhorodský spolok Slovákov

Návšteva zástupcov Užhorodského spolku Slovákov v obci Kolčyno

Dňa 17. marca 2017 predstavitelia Užhorodského spolku Slovákov navštívili obec Kolčyno v Mukačevskom okrese. Na stretnutí s predsedom Kolčynskej obecnej rady – pánom Mykolom Dubom – sa hovorilo o početnej slovenskej menšine, ktorá žila v obci samotnej a tiež v bývalých obciach Šelestovo (zo 888 obyvateľov bolo 442 slovenskej nárdnosti) a Fridéšovo (zo 335 obyvateľov bolo 208 slovenskej národnosti) v období 1. ČSR. Tieto dve obce sú dnes súčasťou obce Kolčyno. Dnes pod kolčynskú správu patrí aj obec Klenovec – za Prvej republiky sa táto obec nazývala Nový Klenovec a v roku 1930 bolo zo 689 obyvateľov 577 slovenskej národnosti.

Po roku 1945 veľa sa Slovákov presťahovalo na Slovensko, kde aj presťahovalci založili obec Nový Klenovec, ktorá sa nachádza v okrese Rimavská Sobota.

Predstavitelia Užhorodského spolku Slovákov sa rozhodli a požaiadali samosprávu obce o povolenie k odhaleniu pamätnej tabule Ľudovíta Štúra, ktorý ako kodifikátor slovenského jazyka bude pripomínať, že tu žili Slováci a slovenská kultúra. Predpokládaný termín odhalenia aj za účasti Slovákov – pamätníkov – z obce Nový Klenovec, je stanovený na rok 2018.