Užhorodský spolok Slovákov

Píše sa o nás

V užhorodských mestských novinách zo dňa 4. marca 2017 vyšiel článok s názvom Pre Slovákov kraja – Náš kultúrno-historický kalendár 2017, kde sa píše o ročenke, ktorú vydáva Užhorodský spolok Slovákov.