Užhorodský spolok Slovákov

Povolenie na odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Ľudovíta Štúra v obci Klenovec

Užhorodský spolok Slovákov dostal povolenie k odhaleniu pamätnej tabule k pamiatke slovenského buditeľa a kodifikátora súčasneho slovenského jazyka Ľudovíta Štúra v obci Klenovec v Mukačevskou okrese. Pamätná tabuľa bude umiestnená na budove Klenoveckej základnej školy prvého a druhého stupňa.