Užhorodský spolok Slovákov

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule J. A. Komenského v meste Mukačevo

V útorok – 28. marca 2017 – bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa J. A. Komenského v meste Mukačevo na budove Pedagogickej fakulty Mukačevskej štátnej univerzity. Odhalenie tabule finančne podporili Pardubický kraj a členovia krajanských spolkov – Klubu T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodskej spoločnosti českej kultúry J. A. Komenského a Užhorodského spolku Slovákov. Slávnostnej akcie sa zúčastnili konzul Generálneho konzulátu ČR vo Ľvove – pán Igor Šedo, riaditeľ Dobročinného fondu ViZa – pán Volodymyr Čubirko, odborný pracovník pražského Národného pedagogického múzea a knižnice J. A. Komenského – PhDr. Jan Šimek, Ph.D., riaditeľ MDU – pán Ivan Kušnír, ďalej zástupcovia miestnej samosprávy a krajanských spolkov. Deti z miestnej základnej školy č. 6, v ktorej sa vyučuje český jazyk, a ktorú materiálne a finančne podporujú Kraj Vysočina a Klub T. G. Masaryka v Užhorode, sa na záver podujatia postarali o kultúrny blok českých piesní. Akcia bola propagovaná miestnymi médiami.