Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie krajanov pri príležitosti osláv vzniku 1. ČSR

Dňa 28. októbra 2017 sa v rámci osláv vzniku 1. ČSR uskutočnilo stretnutie členov a zástupcov Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov u bust T. G. Masaryka a M. R. Štefánika, pri ktorom si spoločne pripomenuli deň a obdobie, kedy dnešná ukrajinská Zakarpatská oblasť, vtedy Podkarpatská Rus, bola súčasťou Československa. Po skončení stretnutia prebiehol v múzeu-krčme Pid Zamkom spoločný Česko-Slovenský večer, na ktorom vystúpila folklórna skupina Litera z moravského Vlčnova.

Reportáž zo stretnutia a z večera odvysielala mukačevská televízia Sirius v relácii Razom.

IFrame