Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie s novým generálnym konzulom Slovenskej republiky v Užhorode

Dňa 13. júna 2017 sa predstavitelia Užhorodského spolu Slovákov stretli s novým generálnym konzulom Slovenskej republiky v Užhorode – pánom Miroslavom Mojžitom. Na stretnutí predseda spolku Ivan Latko a zástupca Jurij Syvochop informovali generálneho konzula o aktivitách spolku a živote Slovákov v regióne. Na záver stretnutia zástupci spolku darovali pánovi konzulovi časť publikácií vydaných v posledných rokoch.