Užhorodský spolok Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov v médiách

TV TYSA

Dňa 12. októbra 2017 odvysielala Užhorodská regionálna televízia Tysa v magazínu Slovenské pohľady reportáž o histórii a súčasnosti Slovákov v obci Antalovce v súvislosti s odhalením pamätnej tabule Ľudovítovi Štúrovi. Magazín je možné pozrieť na internetovej stránke regionálnej televízie pod týmto odkazom.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Na internetovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je uverejnený článok pod nazvom „Slováci na Ukrajine odhalili Ľudovítovi Štúrovi v Antalovciach pamätnu tabuľu“ pod týmto odkazom.