Užhorodský spolok Slovákov

Zveme vás na Chustsko

Turistický sprievodca (reedícia, Chust – 1936). Užhorod, 2013. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český „Zajímavosti národopisné, vynikající krásy krajinné, léčivé prostředky, přívětivé a dobrosrdečné obyvatelstvo, lesy,

Čítať ďalej