Užhorodský spolok Slovákov

К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ (ВЕЛИКОЙ) МИРОВОЙ ВОЙНЫ – ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ – ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Vydal: Ужгородское общество русской культуры. Užhorod, 2014. Kniha obsahuje informácie o pamiatkach a cintorínoch na česť zomrelých vojakov za prvej svetovej vojny – a to nie len ruských, ale tiež ďalších národností – slovenskej, českej, rakúskej,

Čítať ďalej

Užhorod

Sprievodca hlavným mestom Podkarpatskej Rusi. Užhorod, 2014 (3. reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Zakarpatský spolek pro ochranu památek, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český, ruský.

Čítať ďalej