Užhorodský spolok Slovákov

Slováci zo Zakarpatskej Ukrajiny: Máme strach

SME.sk a Slovenské zahraničie uverejnili rozhovor s predsedom Užhorodského spolku Slovákov – Ivanom Latkom – na tému dnešnej politickej situácie na Ukrajine. Rozhovor nájdete na tejto adrese: http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/685/slovaci-zo-zakarpatskej-ukrajiny-mame-strach http://www.sme.sk/c/7180063/slovaci-zo-zakarpatskej-ukrajiny-mame-strach.html

Čítať ďalej

Užhorod

Sprievodca hlavným mestom Podkarpatskej Rusi. Užhorod, 2014 (3. reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Zakarpatský spolek pro ochranu památek, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český, ruský.

Čítať ďalej